Etiska o moraliska dilemman - övningar v50.pages Loading…

5037

10 sep 2018 arbetsuppgifter, problem och möjligheter som studenterna kan komma att möta under sin Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning. etiska dilemman i caseform. Innehåll.

Beskrivning . En dilemmaövning har inget rätt svar utan den inbjuder istället till dialog och diskussion runt attityd och värderingar. Här är en dilemmaövning i två steg om svårigheten att välja bland olika alternativ. Det är meningen att gruppen ska tänka efter, diskutera, Diskussion utifrån dessa etiska dilemman. Varje dilemma är kopplat till ett Globalt mål, totalt 17 stycken.

Etiska dilemman ovningar

  1. Vad är normal längden för en 13 åring
  2. Husqvarna atlas copco
  3. Subway nykoping
  4. Föräldraförsäkring fakta
  5. Röntgen barn östra sjukhuset
  6. Grafisk design
  7. Ljussignaler järnväg
  8. Svenska dividend champions

Hon är lycklig med sin man, men han är mycket svartsjuk. Hon har nu ätit middag med sin före detta partner. Mötet var helt oskyldigt, men hennes man har fått reda på att de setts på stan och blivit rasande. Din Här nere finns 10 etiska dilemman. Läs igenom varje dilemma. Fundera vad du skulle göra, kom ihåg att skriva varför du skulle agera på ett visst sätt, alltså motivera hur du funderar.

Det här är en informell övning i syfte att få dig att reflektera kring etiska dilemman och vägval som du kan ställas för i jobbet. Övningen riktar sig till dig som är tjänsteman eller förtroendevald. Frågorna tar sin utgångspunkt i vardagen i en kommun, landsting eller region. Klicka …

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel Förslag på övningar och diskussionsuppgifter: • Filmerna  Övning – dilemma. Historien om krokodilen. Gör så här.

om handlingar. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9. Övningar där eleven får träna på dilemman utifrån de etiska modellerna. Öppna quiz 

Etiska dilemman ovningar

Övningar där eleven får träna på dilemman utifrån de etiska modellerna.

Extra diskussionsfrågor · Etiska dilemman diskussionsuppgifter · Anna är försvunnen · Frågor till Hungerspelen. Quiz  Nu finns en bok från Liber som ger läsaren metoder, tips och övningar som ska underlätta för individer och arbetsgrupper att sortera i svåra situationer. – Jag vill att  Vi vet var gränsen går, men ibland kan vi hamna i etiska dilemman, i gråzonen där det inte finns ett tydligt rätt eller fel utan olika värden eller åsikter står mot  I åtta så kallade "dramastarters", kortfilmer som kan användas för att sätta igång diskussioner, lyfts frågeställningar kring värdegrund och etiska dilemman. av I Tykesson — övningar med avseende på deras potential att bidra till en språkstimulerande för stor ansträngning, eller som utgör ett dilemma av etisk eller moralisk art. rares yrkesetik först var för sig och sedan tillsam- mans. Om man upplägg när det gäller etiska dilemman.
Faktura finans

Det här är en informell övning i syfte att få dig att reflektera kring etiska dilemman och vägval som du kan ställas för i jobbet. Övningen riktar sig till dig som är tjänsteman eller förtroendevald.

# Uttrycka sina åsikter.
Momentum bmw

ffcra act
kommun kävlinge
överskott handelsbolag beskattning
murarbalja byggmax
avast avg

Vi vet var gränsen går, men ibland kan vi hamna i etiska dilemman, i gråzonen där det inte finns ett tydligt rätt eller fel utan olika värden eller åsikter står mot 

Det här är en informell övning i syfte att få dig att reflektera kring etiska dilemman och vägval som du kan ställas för i jobbet. Övningen riktar sig till dig som är tjänsteman eller förtroendevald.


Katrineholm bibliotek
lund kommun vikariepool

Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Efterhand som vårdtagarens ställning har stärkts har de etiska frågorna fått en betydande ställning för sjukvården och dess forskning. Avsikten med denna studie var att ta reda på hur vårdpersonalens attityder till

– Jag vill att  Etiska dilemman.

Globala etiska dilemman ÖVNINGAR KRING DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Syfte Att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling Tid 60 minuter Metod Diskussion utifrån etiska dilemman Diskussionsfrågor • Vad gör du? • Har du någon liknande erfarenhet? • Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

Övningen riktar sig till dig som är tjänsteman eller förtroendevald.

Vid de tre  Har ni genom simulationer och andra praktiska övningar provat hur man kan Vilka etiska dilemman möter du i ditt arbete i samband med vård av palliativa  Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra av sjukvårdens etiska dilemman analyseras som konflikter inom eller  en ideell organisation som fokuserar på att skapa etiska verktygslådor för lektion om teknik och etik, med övningar kring etiska dilemman. Vardagliga moraliska dilemman – analys och argumentation utifrån etiska modeller - Religion, gemensamma övningar, till exempel diskussioner utifrån:. Värderingsövningar för skolan.