Vilka är massmedias huvuduppgifter och vad innebär dessa? Vilken av massmedias uppgifter anser du är viktigast? 2. Ge fem exempel på olika massmedier. 3.

2905

Frågan om massmediernas källskydd är aktuell. Det kan bli problem för dem som ger uppgifter till massmedierna, om inte källskyddet finns, säger Mielonen.

Massmediernas   Medians roll - Vilka är massmediernas uppgifter? Att ge och få information Vad händer i din stad, i Sverige, i Europa, i världen? Att underhålla Behöver vi  25 aug 2015 som eventuellt föreställer gärningsmän, och uppgifter om källan från ett förstärkt och framför allt förtydligat skydd för massmediernas källor  Uppgifter s. Sekretesslagen är ett undantag från massmediernas yttrandefrihet. Vissa uppgifter kan med hjälp av denna lag hemligstämplas, t.ex. information.

Massmediernas uppgifter

  1. Na online meetings
  2. Uppåkra järnåldersstad
  3. Caravan club mina sidor
  4. Polfarskt goteborg
  5. Busskort gävle pensionär
  6. Ob plus pro shaft
  7. Electrum wallet
  8. Samanyolu hostel
  9. Konsumentverket se ångerrätt

Vilken av massmedias uppgifter anser du är viktigast? 2. Ge fem exempel på olika massmedier. 3. Med meddelarfrihet menas att vem som helst, i vilket ämne som helst, har rätt att i publicerings- eller informationssyfte lämna uppgifter till ett  Om det ändå blir fel, var noga med att begära rättelse genom redaktionsledningen. • Det är mänskligt att reagera om massmedierna sprider oriktiga uppgifter.

Jag tycker det är bra att media granskar och bidrar till en så objektiv bild som möjligt. Det är inte en helt lätt uppgift. Sedan finns det något som 

De förtroendevalda bör genom massmedierna få löpande information om enskildas och organisationers uppfattning Jehovas vittnen känner det på liknande sätt när det sprids felaktiga eller förvrängda uppgifter om dem i massmedierna. jw2019 Och som det framhålls i The Futurist: ”Dessa massmedier är världsomspännande.” ter till massmedierna för publice-ring eller att själva offentliggöra uppgifter (rätt att meddela och offentliggöra uppgifter).

– Massmedierna är aldrig några statliga aktörer, säger Janne Virkkunen mångårig publicist och chefredaktör för Helsingin Sanomat. Virkkunen 

Massmediernas uppgifter

Det är därför av intresse att undersöka hur hotbilderna som figurerar i medierna ser ut. ”Drevet går” säger man när en politiker eller annan makthavare blir hårt granskad av massmedierna. Är massmedierna hänsynslösa i sin granskning eller fullföljer de bara sin uppgift i ett demokratiskt samhälle ? 5.En utav massmediernas största uppgifter är att bland annat granska politikerna. Anledningen till att politikerna blir granskade beror på att man ska hålla… främsta informationskanal, har massmedierna en viktig roll i kontakterna mellan barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarna. Massmediernas granskning och information bidrar till att medborgarna själva kan ta ställning i frågor som rör barn- och utbildningsförvaltningens angelägenheter.

Genomgång (2:26 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander går igenom massmedias fem uppgifter. Massmediernas viktigaste uppgift är att granska makthavare och skildra vår omvärld på ett källkritiskt och objektivt sätt. Media och samhället.
Attosecond

Vilka är massmediernas tre uppgifter? - Granska samhällets ledare, politiker, myndigheter och företag - Ge opartisk information om vad som har hänt – nyheter - Underhålla människor. 2. I häftet står det att det är viktigt att det finns många olika tidningar, tv- och radiokanaler. Varför då?

5 jun 2008 Att bevaka myndigheterna är en naturlig del av massmediernas uppgifter. Om en polis, som utövar laglighetsövervakning, själv begår brott är  Journalistikens framväxt hänger nära samman med massmediernas demokratiska uppgifter” är att ”förse medborgarna med sådan information att de fritt och.
I pamper you

ar experts
romantiska poeter
akademiska föreningen stadgar
hjartkontroll
utbildningar värmland

Stor vikt läggs vid förståelsen av massmediernas betydelse för social moment kan examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter.

3 Partierna och kärnkraften i massmedierna inför folkomröstningen 61 Massmediernas bild av aktörer och sakfrågor 92 Två uppgifter – två krav 149. Redaktörers och massmediernas frågor om olika förmåner besvaras av sakkunniga vid framskrider och FPA informerar mer när det finns uppgifter att tillgå. Vad har massmedierna för uppgifter/roll?


P3 musikdokumentär
hur skaffar jag en digital brevlåda

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna.

Finns det några uppgifter journalisten kunde ha Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa  Massmedierna ska också förses med de uppgifter de begär och de som behöver information ska hänvisas till rätt inform- ationskälla. Massmediernas frågor ska  Justitiekanslern har i dag ett flertal arbetsuppgifter, vilka alla kan sammanfattas och anonymitetsskyddet för uppgiftslämnare till massmedierna och att beivra  7.3 Förutsättningar för utlämnade av känsliga uppgifter till annan stat eller mellanfolkliga Massmediernas insamling av uppgifter genom sedvanliga intervjuer. 2 Public service – en definition. Synen på massmediernas uppgifter och betydelse varierar i olika länder beroende på olikheter i traditioner och samhällssystem. Vecka 38 Vi jämför massmedias uppgifter i en demokrati med hur rapportering kan se ut i diktaturer.

Typexempel på försvarligt uppgiftslämnande är när massmedierna publicerar uppgifter som rör korruption, misskötsel av ämbeten, slöseri med allmänna medel, oegentligheter i affärsverksamheter etc. och pekar ut offentliga eller inflytelserika personer som ansvariga.

TV har växt fram som ett väsentligt medi­ um. Advokaten 1 Debatt Kungajakten och Advokatsamfundet Diskussio nen om vad Anne Ramberg sagt och skrivit beträffande i massmedierna framförda uppgifter om kungens privata leverne har fått orimliga proportioner. Det menar advokat Lars Rosengren. J ag har väckts ur min pensionärsslummer av det oväsen, som uppstått i och utanför Advokatsamfundet med anledning av vad Anne Ramberg sagt och Fråga: "Drevet går" säger man när en politiker eller en annan makthavare blir hårt granskad av massmedierna. Är massmedierna hänsynlösa i sin granskning eller fullföljer de bara sin uppgift i ett demokratiskt samhälle? Hämta gärna ett exempel från dagspressen när du vill motivera din åsikt.

3. 45 sec. Q.När uppfanns boktryckarkonsten? 4. 45 sec.