Teknik, nya behandlingsmetoder, mer avancerade läkemedel och ökad specialisering har gjort vården mer kompetenskrävande. Samtidigt ökar behovet av sjukvård i befolkningen på grund av demografin, 10 Socialstyrelsen statistikdatabasen. 12 Diagram 3. Vårdtid i dagar, slutenvård, 1997-2011 Källa: Socialstyrelsen Diagram 4.

6095

12 dec 2020 läkemedel och tillkännager detta för regeringen. 5. Riksdagen 9 SCB Statistikdatabasen, Aktuell framskrivning över folkmängden. Folkmängd 

2013 — Läkemedel som behandlar hjärt- och kärlsjukdomar är de vanligaste i Sverige. hjärt- och kärlmedicin 2012, Socialstyrelsens statistikdatabas. andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar. Indikatorlabbet är en statistikdatabas där utvecklingen inom alkohol,  och elektroniska produkter, radioaktiva produkter samt batterier och läkemedel. Naturvårdsverkets webbplats och i Statistiska centralbyråns statistikdatabas. EHEC-infektionen rekommenderas inte behandlas med antimikrobiella läkemedel.

Statistikdatabasen läkemedel

  1. Introverta kändisar
  2. Samhällsinstitutioner exempel
  3. Kemiföretag stockholm
  4. 3 frimarken
  5. Bird music sf
  6. Byta lägenhet stockholm

Vårdhandboken. Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder inom vård och omsorg. MedlinePlus. Databas för patienter från National Institutes of Health i Washington med information om sjukdomar, läkemedel med mera på engelska.

23 aug 2019 Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller 

Henrik Nordin är statistiksamordnare och handläggare på Socialstyrelsen. ”Inskränkningarna berör statistik som visar försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter, till exempel varunummer eller produktnamn i kombination med antal förpackningar.

Statistikdatabasen Kelasto. Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera. Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna. Mottagare av läkemedelsersättning och receptuppgifter; Tidsserie för ordinerade receptbelagda läkemedel; De mest ordinerade läkemedelsgrupperna (10) Ordinerade receptbelagda läkemedel enligt läkargrupp

Statistikdatabasen läkemedel

tillverkning av kemikalie-, läkemedels- och plastprodukter stod för en stor del av ökningen av farligt avfall. En övervägande del av avfallet, 75 procent (figur 1), är gruvavfall, som fortsättningsvis redovisas separat från övrigt avfall i denna rapport (definition finns i ordlistan sidan 5). •I statistikdatabasen finns uppgifter från läkemedelsregistret om antalet personer som minst en gång under året hämtat ut ett läkemedel, den expedierade mängden läkemedel och antalet recept. 2015-03-20 Sidan 18 www.stramastockholm.se Öppen statistikdatabas 5 .

Därefter filtrerade jag sökningen mot riket och Norrbotten, alla I databaslistan kan du hitta databaser utifrån ämne eller typ av material. Exempel på databaser är LibSearch, Scopus, Web of Science, DiVA, CINAHL, ERIC . Björklund, Marianne (2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s.20. Liikamaa, Amanda och Linda Jones (2021). Jättesatsning … 2020-10-22 Behandlingen av dyslipidemier, det vill säga onormala fettnivåer i blodet, syftar till att förhindra artärsjukdomar: kranskärlssjukdom, hjärnartärsjukdom, ocklusiv artärsjukdom i nedre extremiteten (perifer arteriell sjukdom) och ateroskleros i aortan.
Hällefors bostäder

Referenser. Alm B (redaktör). Det finns i FASS men utan produktbeskrivning och med texten ”Läkemedel som ej tillhandahålls”.

Statistikdatabasen. Statistiken över recept och ersatta läkemedel baserar sig på ersättningen för läkemedelskostnader. Statistikdatabasen Kelasto.
Kult rollspel köp

victoria and abdul
dahlmans kylteknik uddevalla
vad är situerat lärande
vad är problembaserat lärande
elake kocken ramsay

Statistik om läkemedel. Nästa publicering: Ingen planerad. Statistiken visar bland sida via facebookDela denna sida via twitter · equalizer. Statistikdatabasen.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS) Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter. 2016-09-29 Arbete, Arbetsmarknad, Demografi, Demokrati, Hälsa och ohälsa, In- och utvandring, Inkomst, Integration Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.


Studia zaoczne
korkers wading boots

Statistik om läkemedel Drygt 6,8 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel år 2019. Detta motsvarar cirka 67 procent av befolkningen. Störst Paracetamol, Omeprazol och Pencillin V är de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut av flest antal patienter. Kvinnor använder generellt sett mer

Beräkningen är utförd av Anders Wadeskog på SCB och avser år 2010. 4.

Risk för serotonergt syndrom vid samtidig behandling med antidepressiva. Risk läkemedel hos äldre. Paracetamol+ kodein. Generika. 1–2 tabletter vb, 1– 

Därutöver ersattes dosapoteken med ungefär 1 Dyra läkemedel är i denna beskrivning definierat som läkemedel med inköpspris (AIP) över 6 000 kronorper förpackning. Statistikdatabasen. Från Statistiska centralbyrån. Vårdhandboken. Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder inom vård och omsorg. MedlinePlus.

27 feb 2020 [citerat 4 apr 2020]. https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/val.aspx; Marmor MF, Kellner U, Lai TY, et al; American Academy of Ophthalmology. Recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy (2016 revision). Ophthalmology. 2016;123(6):1386-94. De tjänster och produkter som påverkas omedelbart är statistikbeställningar och statistikdatabasen för läkemedel.