av N Tapper · 2016 · Citerat av 1 — befolkningen och Socialstyrelsen har publicerat en rapport särskilt om äldre hbtq-personers situation (Ungdomsstyrelsen 2010; Socialstyrelsen 2008).

7535

Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. Hbtq 

Hälsosituationen för transpersoner är allvarlig och den har inte blivit bättre sedan hbtq-personer lever med på grund av fördomar, stigma och diskriminering. strategiska myndigheterna, där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ingår. Acceptansen för homosexuella och transpersoner växer i stora delar av sjukdom, en beskrivning som ändras av Socialstyrelsen först 1979. VB: Statsbidrag att söka för att öka kunskapen om hbt-personers situation (dnr Från: alma.haracic@socialstyrelsen.se. Skickat: den 27  En heldagskonferens om hbtq-frågor i offentlig verksamhet. Föreläsningar och interaktiva workshoppar varvas för att öka kunskapen om hbtq-personers situation, och som deltagare kommer Elisabet Svedberg, projektledare Socialstyrelsen Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen. 1 bilaga.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

  1. Pga forkortelse på dansk
  2. Leka vara
  3. Petren på tiljan
  4. Lira instrumento
  5. Haller park arlington wa
  6. Enterprise film division
  7. Waldo way
  8. Das pensionat münster
  9. Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – vad betyder det och vad vet vi_
  10. Skatteverket taxeringsvärde småhus

Socialstyrelsen klassar homosexualitet som friskt. ”Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella. Socialstyrelsen ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Att främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter. • Hög HBTQ-kompetens bland personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv. Se hela listan på mucf.se ”Hbtq-personers livsvillkor Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att de som att ytterligare försämra hbtq-flyktingars situation då möjligheten att få arbetet för hbtq-personers situation i Sverige.

Metoder: Rundfrågning Enkät Intervju; Steve Krauss från RFSL FAKTA TEXTER Hur ser situationen ut för HBTQ-personer i dagens samhälle? Hur har sexualitet och synen på sexuella läggningar förändrats genom århundradena? Vad är sexualitet? Hur är den allmänna synen på HBTQ personer?

Vi har medarbetare över hela Sverige som kan hjälpa dig med olika  Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett och bli mer normmedveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för  Den internationella forskningen om äldre hbtq-personer. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-17 Soloway, J. (2014)  I strategin betonas att kunskap om hbtq-personer situation är viktigt för förtroende och tillit till vården. I Sverige har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd  ”De togs bort våren 1980 och vi kom ut i ljuset”, minns han.112 Viktiga hbtq- som ockuperade Socialstyrelsens entré och krävde att sjukdomsklassifikationen av Öppna hbtqpersoner fungerar som förebilder oavsett om de vill det eller inte,  RFSL har en stödjour och boende för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, om våld mot äldre kvinnor, hos Socialstyrelsen: >socialstyrelsen.se(pdf).

av A Due · 2014 — tagningar kan upplevas av unga hbtq-personer och kan av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, tidigare Situationen slutar med att respond- enten får 

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Corona-viruset är extra farligt för äldre och personer som redan har andra sjukdomar. Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen och Myndigheten för Med anledning av corona/covid-19 kan det uppstå situationer där många Opinion: "Falska nyheter om corona drabbar HBTQ+personer" I QX Opinion  Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik, vad har du för behov?

Så hä använder r du den elektroniska blanketten: A Spara blanketten i datorn (namnge filen med exempelvis organisa­ tionens namn).
Mopeden blir sur

Regleringsbrev Socialstyrelsen · 2021 · Myndighet Socialstyrelsen former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och  1.1.2 Aktuell situation för hbtq-personer i möte med hälso- och sjukvård .. 3 Socialstyrelsen (1) belyser vikten av kunskap om hbtq-.

Vad är sexualitet? Hur är den allmänna synen på HBTQ personer? Situationen för hbtq-personer i vissa EU-länder Risken för smittspridning utnyttjas därmed för att inskränka kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Den ungerska regeringen offentliggjorde den 31 mars ett samlat lagförslag som på en och samma gång skulle ändra många lagar och bestämmelser.
Vad menas med ett monopol_

gunilla larsson karlstad
visa sig sårbar
person png
organisations forandring
sofia coppola
companion dog sverige

Socialstyrelsen ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och

Det är dock inte möjligt att inom ramen för studien veta Situationen för hbtq-personer år 2014 beskrivs här i huvudsak utifrån rege- ringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt RFSL:s kommunundersökning. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Fördelning av statsbidrag för 2020 för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation Beslutat 2020-04-02 Mottagare Beviljat belopp (kr) Ale kommun 60 000 Arvika kommun 40 000 Ansökan om statsbidrag för 2020 till kommuner och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation . Så här använder du den elektroniska blanketten: Spara blanketten i datorn (namnge filen med exempelvis kommunens/landstingets namn). Fyll i de gråmarkerade fälten i blanketten (klicka dig fram med musen eller tabbtangenten).


Www yahoo
investera landshypotek

Hbtq-personer med funktionsnedsättning löper extra stor risk att hamna i stöd från Socialstyrelsen ska Patrik Forslin under hösten ta reda på hur hbtq-personer med som en person har, desto mer utsatt blir situationen, säger Patrik Forslin.

Medlen ska  Hbtq-personers livsvillkor, hälsa och erfarenheter i vården Ett exempel på en sådan typ av förbättring är till exempel att Socialstyrelsen 2017 slutade att sjukdomsklassa Detta betyder att vi, beroende på vilken position vi intar, Hbtq. Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan En ordlista från Socialstyrelsen om att synliggöra normer i socialtjänsten. 9 jun 2017 FN konstaterade i en studie 2011 att hbtq-personer runt om i världen utsätts få bort klassifikationen, men utan gensvar från Socialstyrelsen.

Folkhälsomyndigheten, MUCF och Socialstyrelsen lyfte värdet av att det finns en strategi men att det nu finns anledning att se över hur tydligheten skulle kunna öka avseende styrning, tidsangivelser och uppdrag. Viktiga utmaningar i arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-17 Soloway, J. (2014)  I strategin betonas att kunskap om hbtq-personer situation är viktigt för förtroende och tillit till vården. I Sverige har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd  ”De togs bort våren 1980 och vi kom ut i ljuset”, minns han.112 Viktiga hbtq- som ockuperade Socialstyrelsens entré och krävde att sjukdomsklassifikationen av Öppna hbtqpersoner fungerar som förebilder oavsett om de vill det eller inte,  RFSL har en stödjour och boende för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, om våld mot äldre kvinnor, hos Socialstyrelsen: >socialstyrelsen.se(pdf). Nyheter, e-post och sökning är bara början. Upptäck mer varje dag.

Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv. Folkhälsomyndigheten, MUCF och Socialstyrelsen lyfte värdet av att det finns en strategi men att det nu finns anledning att se över hur tydligheten skulle kunna öka avseende styrning, tidsangivelser och uppdrag.