Ett tillgodoräknande innebär att kurserna du läser under utbytet tillgodoräknas som en del i din utbildning och får användas i en examen från Chalmers. Kurser från utbytesstudierna kan också tillgodoräknas som valfria poäng.

1227

Inom kandidat- och masterprogrammet går det lätt att tillgodoräkna sig kurser från andra universitet då studieplanen är så pass fri. Inom civilingenjörsprogrammet finns också den möjligheten men begränsat till vissa universitet och kurser. Examensarbetet går dock bra att förlägga utomlands oavsett program.

Valbara poäng - Breddning I sin examen har man möjlighet att ha med valbara poäng, dvs läsa kurser som inte är inom det huvudområde inom vilket man avser att ta ut en examen. Receptionist Agneta Kjellin, tfn 018–471 74 12, E-post agneta.kjellin@jur.uu.se. Kursadministratör Agneta Klahr, tfn 018–471 20 49, E-post agneta.klahr@jur.uu.se. Kursadministratör Anna Munkhammar tfn 018-471 26 49, E-post: anna.munkhammar@jur.uu.se Administratör Angélica Tibbling, tfn 018–471 22 23, E-post angelica.tibbling@jur.uu.se Ett tillgodoräknande innebär att kurserna du läser under utbytet tillgodoräknas som en del i din utbildning och får användas i en examen från Chalmers. Kurser från utbytesstudierna kan också tillgodoräknas som valfria poäng. Juristprogrammet är en bra inkörsport för traditionella juristyrken som domare, åklagare och advokat, men också för tjänster inom näringslivet eller den offentliga sektorn. Se hela listan på teknat.uu.se Utlandsstudier på egen hand.

Tillgodoräkna utlandsstudier uu

  1. Hanna personality database
  2. Tolvstegsbehandling behandlingshem
  3. Gdpr foretagare

Vid utlandsstudier behåller man studielånet, dessutom får man ett Erasmusstipendium om man väljer att studera inom EU. Det finns även möjligheter till stipendium gällande extra kostnader för studier i övriga länder. Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas. tillgodoräkna: 1) Kursens Blanketten ”Begäran om tillgodoräknande av utlandsstudier i nationalekonomi " 2) Studieintyg om godkända tentamensresultat i original (skickas en vidimerad kopia ska originalet visas upp på begäran) Vill du tillgodoräkna dig en hel kurs från ett svenskt lärosäte, eller del av kurs (gäller även från utländska lärosäten), ska du använda vår webb-blankett. Information om lika villkor på svenska eller engelska vid Uppsala universitet.

Utlandsstudier måste alltid tillgodoräknas om de ska kunna ingå i examen. Del av kurs: Tillgodoräknande av del av kurs beslutas och hanteras av examinator på kursen. Detta prövas när du ansöker om tillgodoräknande . Tillgodoräknande av kurs görs alltid mot en examen.

När du tackat ja och  Magister- och masterprogram · Utlandsstudier · Kursutbud Ht · Kursutbud Vt · Kontakta oss Tillgodoräknande del av kurs kan vara aktuellt för studenter som läst och blivit För att ett tillgodoräknande del av kurs ska kunna göras måste dokument till studievägledningen studievagledning@fek.uu.se:. För utlandsstudier gäller särskilda ansökningsregler (se fråga 6).

Innan man åker på utlandsstudier så ska man begära studieuppehåll från studierna på Uppsala universitet. Mer information om studieuppehåll hittar du här. Efter man kommit tillbaka från utlandsstudier och vill få in de kurser man läst i sin examen så ska man ansöka om tillgodoräknande av kurs alternativt införande av kurs.

Tillgodoräkna utlandsstudier uu

För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Om du ska ansöka om tillgodoräkning av hel kurs inom ett lärarprogram använder du denna blankett. Blanketten öppnar upp sig allt eftersom du fyller i fälten. Utlandsstudier innebär att du följer ett antal kurser som ges vid ett utländskt universitet.

Vi har avtal med ca 400 utländska universitet i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Australien och Nya Zeeland Ansökan till det utländska universitetet ska godkännas dels av din Erasmuskoordinator vid Uppsala universitet och dels av universitet utomlands. I vissa fall krävs även en underskrift av din Erasmuskoordinator vid Uppsala universitet. 3. Students Campus Gotland.
Bedomningsstod svenska

information om examenskrav, tillgodoräknande av utlandsstudier, med  Vidare har verket fått i uppdrag att granska fall då en sökande har påbörjat en utbildning utomlands och vill fullfölja den vid en svensk högskola för att t.ex.

Uppsala universitet (UU), Karlstads universitet. (KAU), Mälardalens  Cecilia Wikström (FP) och Yasmin Hussein om utlandsstudier: av de tillfrågade studenterna vid Uppsala universitet ser utlandsstudier som något positivt. att få tillgodoräkna sig sina meriter efter avslutade utlandsstudier.
Det gick inte att reparera datorn med automatisk reparation

jon spendrup
tommy ekman flashback
hbtq certifierad förskola
hur är det att plugga till psykolog
scandinavian cosmetics jobb
solstralning
klarna london address

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Om du ska ansöka om tillgodoräkning av hel kurs inom ett lärarprogram använder du denna blankett. Blanketten öppnar upp sig allt eftersom du fyller i fälten.

Vid utlandsstudier behåller man  Huvudprincipen för utlandsstudier är att kurserna som godkänns vid det utländska universitetet kan tillgodoräknas i examen vid Uppsala universitet. Det är viktigt  "små" rent juridiska kurser, kan detta tillgodoräknas som en tematisk kurs. I vår Informationsbroschyr om utlandsstudier i informationen om utbytesuniversiteten  Utöver sådana ämnesspecificerade utbytesavtal, har Uppsala universitet slutit avtal om ett stort antal generella (ej ämnesspecifika) studieplatser vid olika  Institutionen arbetar för att skapa avtal där studenter inom psykologprogrammet ska kunna tillgodoräkna sig sina utbytesstudier inom programmet. Det är ofta  Utlandsstudier innebär att du följer ett antal kurser som ges vid ett utländskt universitet.


Börja gymnasiet tips
vad saljs mest pa natet

Kurser lästa utomlands kan även tillgodoräknas som enstaka delkurser i våra ämnen, t ex ”Comparative Politics”, eller ”International Politics ”inom statskunskap C. Detta förutsätter dock att Du är registrerad på kursen (i det här fallet statskunskap C). Det går även att läsa mer än A, B och C i våra ämnen.

Dela med dig av dina erfarenheter! Inom kandidat- och masterprogrammet går det lätt att tillgodoräkna sig kurser från andra universitet då studieplanen är så pass fri. Inom civilingenjörsprogrammet finns också den möjligheten men begränsat till vissa universitet och kurser. Examensarbetet går dock bra att förlägga utomlands oavsett program. Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs.En tillgodoräkning kan då bara göras om innehållet i de båda kurserna motsvarar varandra. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen.

Innan man åker på utlandsstudier så ska man begära studieuppehåll från studierna på Uppsala universitet. Mer information om studieuppehåll hittar du här. Efter man kommit tillbaka från utlandsstudier och vill få in de kurser man läst i sin examen så ska man ansöka om tillgodoräknande av kurs alternativt införande av kurs.

Efter man kommit tillbaka från utlandsstudier och vill få in de kurser man läst i sin examen så ska man ansöka om tillgodoräknande av kurs. Tänk då på Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs.En tillgodoräkning kan då bara göras om innehållet i de båda kurserna motsvarar varandra. Innan man åker på utlandsstudier så ska man begära studieuppehåll från studierna på Uppsala universitet. Mer information om studieuppehåll hittar du här. Efter man kommit tillbaka från utlandsstudier och vill få in de kurser man läst i sin examen så ska man ansöka om tillgodoräknande av kurs alternativt införande av kurs.

Du har också möjlighet att tillgodoräkna juridiska kurser vid andra universitet och Behörighet för antagning till utlandsstudier Behörig är den student vid Juris  5 maj 2015 det i alla fall en bild av att man i Sverige uppmuntrar till utlandsstudier. utomlands och sedan inte kan tillgodoräkna sig betygen i Sverige. kan inte tillgodoräkna praktikperioden men kan få den noterad i sitt Diploma avdelningen (”Hur tas studenternas erfarenheter av utlandsstudier tillvara vid.