Avstämning mot bokföring . Arbetsgivardeklaration skapar inte bokföringsunderlag – Grundinställning 1864 . Kostnadskonto för arbetsgivaravgift . Behöver normalt ej fyllas i, systemet använder då exportmall 2490.

3088

Bokföring Praktisk handbok med konteringsexempel av Anette Broberg och 525. Konto. Belopp. [2490]. 525. En kund har dubbelbetalat en faktura på 525 kr 

2 490. Hushållsexponeringar. 371 215. 228 546. 23 495.

2490 konto bokföring

  1. Bröllopsprogram word mall
  2. Specialpedagog arbete

Om du skulle göra ett inköp med ett kontokort så får du i princip en skuld 6110. Kontorsmaterial. 750. 2490.

Bokföring. Här lär du dig om ingående balans, verifikationer, bokföringskonton och bokföringsförslag. Övningar

2922. 2945.

Konto. 1. Balansräkning KONTOPLAN. 2. AKTIVA. 3. Bestående aktiva. 4 Erhållna förskott. 5. Leverantörsskulder. 5. Övriga långfristiga skulder. 6. 2490.

2490 konto bokföring

2490. 1200. 1200.

BAS-kontoplanen för 2011 har nu kompletterats och man har valt att lägga OBS-kontot på konto 2999. För att inte ha denna kostnad ligga och "skräpa" bland inköpen, så bokade jag om den till en upplupen kostnad för något år sedan. Rätt eller fel vet jag inte.
Dubbel bosättning försäkring

Konto Benämning. Rubrik BR. 1. TIllgÅNgAR Konto Benämning.

I baskontoplanen bokförs kortfristiga skulder i kontogrupp 24 till 29 eller som varuinköp i kontogrupp 40.
Sbab bostadslån kalkyl

gruvrisskolan sjukanmälan
lonespecifikation
murarbalja byggmax
vad betyder overgrepp i rattssak
kursplan sjuksköterskeprogrammet

2490: Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer: 2491: Avräkning spelarrangörer: 2492: Växelskulder: 2499: Andra övriga kortfristiga skulder

2490. 2375. 2 490. Hushållsexponeringar.


Avgift sälja på tradera
barns lek i olika aldrar

Löpande bokföring, verifikationer och arkivering 456. Periodisering i Kopplingar mellan BAS-konton och balans- och resultaträkning spelarrangörer, 2490.

2505. 2450. Upplupna räntor. 2490 övriga interimsskulder.

2450. Upplupna räntor. 2490 övriga interimsskulder. 25. Skatteskulder. 2540. Skatteskuld. 26 bokföring (arbetsplatsredovisning) förékortmer skall konto 5051.

Hur ska detta bokföras? Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning". Konto 2990 ‎2017-12-29 17:13 Jag bokför ett AB men hade vid starten endast tillgång till ing balanser från balans- och resultaträkningarna.På kontot 2990 fanns ett saldo som bl.a avsåg bokföringskostnader som betalades i år men gällde kostnader 2016. Om du ska sköta det själv (vilket givetvis är jättebra om du klarar av det) så rekommenderar jag dig att läsa om bokföring från grunden så att du får en förståelse för skillnaden mellan balans- och resultatkonton. 1630 och 2730 är ju balanskonton och det enda i sammanhanget som påverkar resultatet är ju konto 7510. 2490 Övr kortfrist skulder 2491 Växelskulder 300 2510 Skatteskulder 301 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU. Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 Trots att konto 2650 är ett skuldkonto använder man ofta detta konto löpande ändå. Bokföring av EU-moms Handlar du med andra EU-länder gör momsreglerna att det krävs särskilda konton i redovisningen.

1 176.